پلن پایه

هاست 15 گیگ

هزارتومان236سالانه

 • 15 گیگ فضا
 • 150 گیگ پهنای باند
 • 5 دیتابیس
 • 1 دامنه
 • بک آپ هفتگی
 • لایت اسپید
 •  
demo14-check

پلن محبوب

هاست 50 گیگ

هزارتومان890سالانه

 • 50 گیگ فضا
 • 500  گیگ پهنای باند 
 • 50 دیتابیس
 • 5 دامنه
 • بک آپ هفتگی
 • لایت اسپید

VIP همراه سایت

نامحدود

هزار تومان1/890سالانه

 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • دامنه نامحدود
 • بک آپ هفتگی
 • لایت اسپید